+40 21.569.05.07

+40 21.569.05.02

Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor personale

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR), dispuneti de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor. Pentru orice solicitări pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus, puteti trimite o notificare cu solicitarea dvs. la adresa office@carboplak.ro.

De asemenea, aveti dreptul de a vă adresa autoritătii competente în materia protectiei datelor cu caracter personal (ANSPDCP - Autoritatea Natională pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal), în cazul în care apreciati că vi s-au incălcat drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

IMPORTANT: Accesând site-ul nostru si oferindu-ne orice informatie cu caracter personal, vă dati consimtământul ca toate datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresă, e-mail) pe care ni le furnizati, să fie prelucrate de noi în modul si în scopurile descrise în continuare în această politică de confidentialitate si în conformitate cu legile si regulamentele în vigoare, privind datele personale.

Pentru ce folosim datele dvs. Personale. Folosim datele dumneavoastră personale în scopurile îmbunătătirii serviciilor adresate clientilor nostri, inclusiv pentru a răspunde solicitatilor dumneavoastră. Cu acordul dumneavoastră, folosim datele personale pentru a vă oferi informatii despre produse sau servicii (de exemplu, comunicări sau campanii de marketing, promotii).

Folosim, de asemenea, instrumente de analiză a site-ului web pentru a colecta informatii de marketing cu privire la frecventa vizitării site-ului nostru, cuvintele cheie utilizate pentru a găsi site-ul carboplak.ro si paginile vizualizate pe site-ul nostru.

Putem colecta anumite informatii standard cum ar fi adresa IP, tipul de browser si limba utilizată, timpii de acces si adresele accesate pe site-ul web.

Prelucrarea informatiilor personale. Memorăm informatiile personale colectate în format electronic si utilizăm proceduri corespunzătoare de protectie, pentru a împiedica accesarea datelor personale de către persoane neautorizate.

Memorarea informatiilor personale. Informatiile personale pe care ni le-ati pus la dispozitie prin completarea formularului de contact, vor fi memorate până la înaintarea unei solicitări de stergere a datelor, din partea dumneavoastră.

Accesul dvs. la informatiile personale. Sunteti autorizati să solicitati în orice moment o notificare cu privire la ce informatii personale avem memorate în baza de date si să solicitati modificarea sau stergerea tuturor sau a unora din informatiile dvs. personale.

Informatiile dvs. personale nu vor fi trimise altor destinatari.

SC CARBOPLAK SRL se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului, oferta si politica firmei;

SC CARBOPLAK SRL nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza datele dvs de contact unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit.